terminarz polowań

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Biuro Polowań Ferajna organizuje polowania głównie na zwierzynę grubą.

Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

ZWIERZYNA GRUBA

   1) Jelenie Szlachetne:
      a) Byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
      b) Łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
      c) Cielęta - od dnia 1 października do końca lutego;

   2) Jelenie Sika (Byki, Łanie i Cielęta) - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

   3) Daniele:
      a) byki - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
      b) łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

   4) Sarny:
      a) Kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września, 
      b) Kozy i Koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia; 

   5) Dziki:
      a) Odyńce, Wycinki, Przelatki oraz Warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca            następnego roku kalendarzowego - przez cały rok,
      b) Lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia;

   6) Muflony: 
      a) Tryki - od dnia 1 października do końca lutego, 
      b) Owce i Jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia; 

 

ZWIERZYNA DROBNA ORAZ DZIKIE PTACTWO

   7) Borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;

   8) Tchórze i Kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;

   9) Lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;

 10) Norki amerykańskie, Jenoty i Szopy pracze - przez cały rok;

 11) Piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;

 12) Zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;

 13) Bażanty:
      a) Koguty - od dnia 1 października do końca lutego,
      b) Kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

 14) Kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;

 15) Krzyżówki, Cyraneczki, Głowienki i Czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

 16) Gęsi:
      a) zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,
      b) gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;

 17) Łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

 18) Gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

 19) Słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;

 20) Jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

 

Biuro Podróży Turystyki i Rekreacji Polowania
ul. Przemysłowa 23A, 61-579 Poznań, tel.: +48 500 56 56 61; +48 506 56 56 60 ; mail biuropolowan@ferajna.pl;
Copyright © 2013 //MAGMART//